Matematici financiare

Procente

Numim raport procentual, un raport de forma p 1 0 0 , p 0 .

Numărul p se numește procent. Notație p%

Pentru a calcula p% din a se calculează,  p 1 0 0 a .

Probleme cu creșteri și descreșteri succesive de prețuri:

P i ± p 1 0 0 p i = P f

Pi - prețul inițial, iar Pf reprezintă prețul după ieftinire sau scumpire.

Se adună dacă avem scumpire, și se scad dacă avem ieftinire de preț.

Dobânda simplă

Definiție: Dobânda simplă reprezintă dobânda depusă pentru o anumită perioadă.

D = S n r

S n = S 1 + r n

D- dobanda 

S n  - Suma primită după n ani.

S - suma depusă

n- numărul de ani

r - rata dobânzii 

Observații:

dacă timpul este exprimat de m luni,  n = m 1 2  .

dacă timpul este exprimat de d zile,  n = d 3 6 0

 

Dobânda compusă

Definiție: După un an, băncile pun dobânda depusă la suma depusă inițial, iar în anul următor, vor calcula dobânda la suma depusă inițial și dobânda anului precedent. Aceasta se numește dobânda compusă.  

S n = S 1 + r n

S n  - Suma primită după n ani.

S - suma depusă

n- numărul de ani

r - rata dobânzii 

Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.)

Definiție: Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.) reprezintă un venit la bugetul de stat, plătit de consumatorii de bunuri și servicii.

P v = P i + p 1 0 0 P i

Pv reprezintă prețul de vânzare 

Pi - prețul inițial

p - procentul T.V.A

În România, sunt 2 cote (procente) T.V.A.

cota standard: 19%

cota redusă: 5%(manuale, reviste, muzee etc), 9% (produse alimentare bază)

5%din 20 =  5 1 0 0 2 0 = 1


Algebra :: Formule de calcul prescurtat

Algebra :: Divizibilitate, numere prime, compuse

Algebra :: Puteri

Algebra :: Ecuații

Algebra :: Funcții

Algebra :: Progresii

Algebra :: Logaritmul unui număr real pozitiv

Algebra :: Combinatorică

Algebra :: Matematici financiare

Algebra :: Medii

Algebra :: Legi de compoziție

Algebra :: Structuri algebrice

Algebra :: Matrice, matrice inversabilă