Puteri

Definiție: Se numește puterea n a lui a, produsul lui a cu el însuși de n ori,

an=a·a·...·a (de n ori)

a - baza puterii, n - exponentul puterii

Proprietăți:

 

a 0 = 1 , a 0

0 0  nu are sens

a 1 = a

Înmulțirea puterilor cu aceeași bază:

an·am=am+n

Împărțirea puterilor cu aceeași bază:

am:an=am-n

Puterea produsului:

abn=an*bn

Puterea câtului:

abn=anbn

Ridicarea unui puteri la altă putere:

amn=am·n

Putere cu exponent întreg negativ:

a-n=1an

Putere cu exponent rațional:

amn=amn

4 5 : 8 4 = 2 2 5 : 2 3 4 = 2 1 0 : 2 1 2 = 2 1 0 - 1 2 = 2 - 2 = 1 2 2 = 1 4


Algebră :: Formule de calcul prescurtat

Algebră :: Divizibilitate, numere prime, compuse

Algebră :: Puteri

Algebră :: Ecuații

Algebră :: Funcții

Algebră :: Progresii

Algebră :: Logaritmul unui număr real pozitiv

Algebră :: Combinatorică

Algebră :: Matematici financiare

Algebră :: Medii

Algebră :: Legi de compoziție

Algebră :: Structuri algebrice

Algebră :: Matrice, matrice inversabilă

Algebră :: Determinanți

Algebră :: Intervale de numere reale

Algebră :: Mulțimi. Operații cu mulțimi