O funcție poate avea mai multe asimptote, de un singur fel, sau de feluri diferite. Asimptotele pot fi orizontale, verticale, și oblice.

În particular, o funcție y = ƒ(x) poate avea cel mult 2 asimptote orizontale sau 2 asimptote oblice (sau una din fiecare). Poate exista orice număr de asimptote verticale, ca în cazul funcției y = t g x .

Analiza matematică :: Asimptote :: Asimptote orizontale

Analiza matematică :: Asimptote :: Asimptote verticale

Analiza matematică :: Asimptote :: Asimptote oblice