Funcția de gradul întâi

Definiție: Funcția f:, f(x)=ax+b, a0,a,bse numește funcția de gradul întâi de coeficienți a, b.

Funcția f:, f(x)=ax+b,a,bR   se numește funcție afină.

Dacă a0,b= atunci se numește funcție liniară.

Ecuația atașată

 

Monotonia funcției:

Funcția f:, f(x)=ax+b, a0  este

a) strict crescătoare dacă a > 0.

b) strict descrescătoare dacă a < 0.

Graficul funcției de gradul întâi este o dreaptă, iar pentru trasarea ei sunt necesare două puncte. De obicei se iau intesecțiile dreptei cu axele de coordonate.

GfOx=A-ba,0

GfOy=B0,b

Semnul funcției de gradul I:

Pentru x -,-ba  f(x) are semnul contrar lui a,

Pentru x-ba,  f(x) are semnul lui a.


Algebră :: Funcții :: Funcții, noțiuni introductive

Algebră :: Funcții :: Funcția de gradul întâi

Algebră :: Funcții :: Funcția de gradul al II-lea