Numere complexe

Forma algebrică a unui număr complex

= X = { ( a , b ) / a , b }

z = a + b i , a , b , i 2 = - 1.

a reprezintă partea reala a lui z iar b partea imaginară a lui z. a=Re(z), b=Im(z).

Operații cu numere cumplexe:

 

1. Egalitatea a două numere complexe:

a 1 + i b 1 = a 2 + i b 2 a 1 = a 2 b 1 = b 2

2. Adunarea numerelor complexe:

Fie z 1 = a 1 , b 1 = a 1 + i b 1 , z 2 = a 2 , b 2 = a 2 + i b 2

z 1 + z 2 = a 1 + a 2 , b 1 + b 2 = a 1 + a 2 + i b 1 + b 2 .

3. Înmulțirea numerelor complexe:

z 1 · z 2 = a 1 , b 1 a 2 , b 2 = a 1 a 2 - b 1 b 2 , a 1 b 2 + a 2 b 1 = a 1 a 2 - b 1 b 2 + i a 1 b 2 + a 2 b 1 = a 1 + i b 1 a 2 + i b 2 .

4. Puterile lui i:

i 2 = -1 ,
i 3 = -i ,
i 4 = 1 ,
i 4 n = 1 ,
i 4 n + 1 = i ,
i 4 n + 2 = -1 ,
i 4 n + 3 = - i , n N .

Numere complexe conjugate:

Fie z = a + i b .

Se numește conjugatul lui z, notat cu  z _ , numărul complex a-bi.

Modulul unui număr complex:

Fie z = a + i b .

Se numește modulul lui z, notat cu  z , numărul pozitiv z = a 2 + b 2

Forma algebrică a unui număr complex

z=2+3i

partea reala a lui z Re(z) = 2

partea imaginară a lui z Im(z) =3

Operații cu numere cumplexe:

- Adunarea numerelor complexe:

z1=2+6i

z2=5+2i

z1+z2=2+6i+5+2i=2+5+6+2i=7+8i


Geometrie & Trigonometrie :: Arii/Suprafețe, înălțimi, apotema

Geometrie & Trigonometrie :: Triunghiul dreptunghic

Geometrie & Trigonometrie :: Geometrie în spațiu

Geometrie & Trigonometrie :: Numere complexe

Geometrie & Trigonometrie :: Geometrie analitică

Geometrie & Trigonometrie :: Teorema sinusurilor/cosinusurilor

Geometrie & Trigonometrie :: Formule trigonometrice