Formule trigonometrice

Relații în triunghiul ABC dreptunghic în A: 

sinB=catetaopusăipotenuză=ACBC

cosB=catetaalăturatăipotenuză=ABBC

tgB=catetaopusăcatetaalăturată=ACAB

ctgB=catetaalăturatăcatetaopusă=ABBC

Formula fundamentală a trigonometriei

 

s i n 2 α + c o s 2 α = 1

 

Formule trigonometrice de bază:

 

t g α = s i n α c o s α

c t g α = c o s α s i n α

t g α = 1 c t g α  

s i n 1 8 0 ° - α = s i n α

c o s 1 8 0 ° - α = - c o s α

s i n α + β = s i n α c o s β + s i n β c o s α  

s i n α - β = s i n α c o s β - s i n β c o s α

  c o s α + β = c o s α c o s β - s i n α s i n β

c o s α - β = c o s α c o s β + s i n α s i n β

 

Următoarele formule trigonometrice derivă din ultimele 4 formule de mai sus:

s i n 2 α = 2 s i n α c o s α

c o s 2 α = c o s 2 α - s i n 2 α

Transformare din sumă/diferență în produs 

s i n α ± s i n β = 2 s i n α ± β 2 c o s α β 2

  c o s α + c o s β = 2 c o s α + β 2 c o s α - β 2    

c o s α - c o s β = - 2 s i n α + β 2 s i n α - β 2

t g a - t g b = s i n a - b c o s a c o s b

 

Transformarea din produse în sume/diferențe

s i n α c o s β = 1 2 s i n α + β + s i n α - β

  s i n α s i n β = 1 2 c o s α - β - c o s α + β

c o s α c o s β = 1 2 c o s α + β + c o s α - β

 

Substituția universală:

s i n x = 2 t g x 2 1 + t g 2 x 2

c o s x = 1 - t g 2 x 2 1 + t g 2 x 2

t g x = 2 t g x 2 1 - t g 2 x 2

Tabel Trigonometric

 

grade 0 30 45 60 90 180
radiani 0 π6 π4 π3 π2 π
sinus (sin) 0 1 2 2 2 3 2 1 0
cosinus (cos) 1 3 2 2 2 1 2 0 -1
tangenta (tg) 0 3 3 1 3 - 0
cotangenta (ctg) - 3 1 3 3 0 -

 


Geometrie & Trigonometrie :: Arii/Suprafețe, înălțimi, apotema

Geometrie & Trigonometrie :: Triunghiul dreptunghic

Geometrie & Trigonometrie :: Geometrie în spațiu

Geometrie & Trigonometrie :: Numere complexe

Geometrie & Trigonometrie :: Geometrie analitică

Geometrie & Trigonometrie :: Teorema sinusurilor/cosinusurilor

Geometrie & Trigonometrie :: Formule trigonometrice