Pregatirea examenului de Bacalaureat in 30 de saptamani.Ecuația, panta dreptei și unghiul dintre doua drepte

Distanţa de la un punct M(x0, y0) la o dreaptă d: ax + by + c = 0 este: d=ax0+by0+ca2+b2

 

Aria unui triunghi: 

 

            A = bh2

            A =  pp-ap-bp-cp reprezintă semiperimetrul triunghiului iar a, b, c laturile (formula lui Heron).

            A =  AB·AC·sinA2=AB·BC·sinB2=CA·CB·sinC2

            A=12xAyA1xByB1xCyC1

            Aria unui triunghi echilateral este: A =l234

            Înălțimea unui triunghi echilateral: h =l32

            Aria unui triunghi dreptunghic A =cat1cat22

            Înălțimea unui triunghi dreptunghic: h =cat1cat2ipotenuza