Intervale de numere reale

Se consideră  numerele reale a, b.

Intervale mărginite

 

1. Interval deschis:

(a,b) = { x  R | a < x < b }

2. Interval închis:

a , b = x R | a x b

3. Interval închis la stânga și deschis la dreapta

[a,b) = { x R | a x < b} 

4. Interval deschis la stânga și inchis la dreapta

(a,b] = {  x R |a < x b }

 

Intervale nemărginite

 

5. Nemărginite la stânga

- , a ={ x R | x < a}

( - , a ] =  x R | x a

 

6. Nemărginite la dreapta

a , ={ x R | a < x}

[a, ) =  x R | a x

 

7. Dreapta reală

R = - ,


Algebră :: Formule de calcul prescurtat

Algebră :: Divizibilitate, numere prime, compuse

Algebră :: Puteri

Algebră :: Ecuații

Algebră :: Funcții

Algebră :: Progresii

Algebră :: Logaritmul unui număr real pozitiv

Algebră :: Combinatorică

Algebră :: Matematici financiare

Algebră :: Medii

Algebră :: Legi de compoziție

Algebră :: Structuri algebrice

Algebră :: Matrice, matrice inversabilă

Algebră :: Determinanți

Algebră :: Intervale de numere reale

Algebră :: Mulțimi. Operații cu mulțimi