Funcții, noțiuni introductive

Definiție: Fie A, B două mulțimi nevide. Spunem că am definit o funcție pe mulțimea A cu valori în mulțimea B. dacă fiecărui element x din A, i se asociază printr-un procedeu oarecare, un singur element y din B.

Notație f : A B

A - domeniul de definiție

B - codomeniul

f - legea de corespondență

Intersecția cu axele de coordonate/ Intersescția dintre două funcții

1.  G f O x : A x , 0 f x = 0

2.  G f O y : B 0 , y f 0 = y

3.  G f G g : C x , y , f x = y , g x = y f x = g x

Condiția ca un punct să aparțină graficului unei funcții A a , b G f f a = b

Fie f : R R

f funcție pară dacă  f - x = f x , x R  

f funcție impară dacă  f - x = - f x , x R

f : R R , f x = 2 x - 6

G f O x : 2 x - 6 = 0 , x = 3 , A 3 , 0  

G f O y : f 0 = - 6 , B 0 , - 6


Algebră :: Funcții :: Funcții, noțiuni introductive

Algebră :: Funcții :: Funcția de gradul întâi

Algebră :: Funcții :: Funcția de gradul al II-lea