Determinanți

Determinant de ordin 2:

Fie A o matrice pătratică de ordin 2.  A = a 1 1 a 1 2 a 2 1 a 2 2

Determinantul matricei A este numărul detA:

d e t A = a 1 1 a 1 2 a 2 1 a 2 2 = a 1 1 a 2 2 - a 1 2 a 2 1

Determinant de ordin 3

Fie A o matrice pătratică de ordin 3:  A = a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 2 a 2 3 a 3 1 a 3 2 a 3 3

Determinantul matricei A este numărul detA:

d e t A = a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 2 a 2 3 a 3 1 a 3 2 a 3 3 = a 1 1 a 2 2 a 3 3 + a 2 1 a 3 2 a 1 3 + a 3 1 a 1 2 a 2 3 -

- a 1 3 a 2 2 a 3 1 + a 2 3 a 3 2 a 1 1 + a 3 3 a 1 2 a 2 1


Algebră :: Formule de calcul prescurtat

Algebră :: Divizibilitate, numere prime, compuse

Algebră :: Puteri

Algebră :: Ecuații

Algebră :: Funcții

Algebră :: Progresii

Algebră :: Logaritmul unui număr real pozitiv

Algebră :: Combinatorică

Algebră :: Matematici financiare

Algebră :: Medii

Algebră :: Legi de compoziție

Algebră :: Structuri algebrice

Algebră :: Matrice, matrice inversabilă

Algebră :: Determinanți

Algebră :: Intervale de numere reale

Algebră :: Mulțimi. Operații cu mulțimi